Seçme ve Yerleştirme

Seçme ve Yerleştirme

Seçme ve Yerleştirme Sürecimizin amacı; A Grup Kurum kültürüne uyumlu, organizasyonumuzdaki açık pozisyonların gerektirdiği nitelik ve yetkinliklere sahip, yenilik ve gelişime açık insan kaynağını bünyemize kazandırmaktır. Bu doğrultuda, doğru kişileri, doğru işe yerleştirmek  en büyük hedefimizdir.

Seçme yerleştirme sürecinde A Grup web sitesi ve kariyer portalları üzerinden gelen başvurulardan uygun bulunan adayların, yetkinlik ve teknik bazda işe uygunluğu, insan kaynakları ve ilgili bölüm tarafından değerlendirilir. Değerlendirme neticesinde, uygun bulunan adaylara iş teklifi yapılır.