Message From The President

In order to make certain efforts to ensure our sustainability for the developing and changing world, we have decided to concentrate on the following issues strategically. The most important part of our long-term strategy is to expand our global scope to serve the sector we serve and serve globalization. In order to balance the risks of the sectors and countries where we operate, we aim to grow in the business portfolio and enlarge the sector that uses the technology, to keep them at minimum level and to turn them into early warning systems and to be in important places. In our country and in our global markets to provide the best economic benefits in business areas we focus on. 

 

Gelişen ve değişen dünya üzerinde sürdürülebilirliğimizi sağlamak için özel çalışmalar yaparak aşağıdaki konularda stratejik olarak odaklanmaya karar verdik. Uzun vadeli stratejimizin en önemli kısmı, hizmet verdiğimiz sektörlerde güçlü pozisyonda kalabilmek ve küresel müşterilerimize hizmet verebilmek için küresel kapsama alanımızın genişletilmesidir. Odaklandığımız iş alanlarında piyasa lideri ya da en yakın takipçisi olarak ölçek ekonomisinden en iyi şekilde faydalanmayı, iş gücümüzü ve teknolojiye olan hâkimiyetimizi en iyi şekilde kullanabileceğimiz sektörlerde büyümeyi, ideal portföy yapısıyla faaliyet gösterdiğimiz sektör veya ülkelere ait riskleri dengeleyerek asgari seviyelerde tutmayı, erken uyarı sistemlerini ve veritabanlarını en doğru şekilde kullanarak riskleri ve fırsatları en iyi şekilde yönetmeyi kendimize ilke olarak benimseyerek ülkemizde ve küresel pazarlarda önemli konumlarda yer almak istiyoruz.